từ liên quan đến thăm dò khoáng sản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9434:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò …

4.1.2.3. Trong trường hợp đo từ phục vụ các đề án điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản ở các tỷ lệ từ 1:10 000 ÷ 1:1 000, công tác đo từ tiến hành trên các tuyến địa chất thì công tác xác định tuyến thực hiện theo đề án địa chất phê duyệt.

Thông tư 53/2013/TT-BTNMT tổ chức hoạt độngHội đồng …

THÔNG TƯ. QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN. Căn cứ Luật khoáng sản s ố 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;. Căn cứ Nghị định s ố 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Ch í nh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12. Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc ...

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT KHOÁNG SẢN

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vực thăm dò; san ...

Người thăm dò khoáng sản có những quyền và nghĩa vụ gì?

- Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây: + Nộp …

Không nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản bị phạt bao …

- Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp; - Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy hoạch khoáng sản, khu vực khoáng sản. Năm 2020: đến thời điểm …

Hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản …

Câu hỏi của bạn Bình đến từ Quảng Ninh. ... cá nhân có quyền sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định chi phí đã đầu tư phải hoàn trả theo quy định tại khoản 5 Điều này; tổ chức, cá nhân sử ...

Hướng dẫn khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản …

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng nếu phát hiện khoáng sản đảm bảo yêu cầu về chất lượng, trữ lượng làm đá ốp lát, nguyên liệu sản xuất xi măng và vôi công nghiệp trong quá trình quản lý quy hoạch, cấp phép và hoạt động ...

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

Nghị định 158/2016/NĐ-CP về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và quy định về hoạt động khoáng ...

Đánh giá đầy đủ tác động khi ban hành chính sách mới về khoáng sản

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ đã nhận được các ý kiến đề nghị làm rõ các quy định liên quan đến thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm (chủ yếu là đất, đá thải) trong quá trình thăm dò, khai ...

Tăng cường quản lý nhà nước về thăm dò, khai thác …

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, …

Đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, thẩm định kết quả thăm dò khoáng sản

Tính đến ngày 31/12/2021, Văn phòng Hội đồng đã tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định 31 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng khoáng sản; tiếp tục thẩm định 39 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và báo cáo tổng ...

Quyết định 866/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản

Quy hoạch thăm dò, khai thác các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030. Ngày 18/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 866/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản …

Luật khoáng sản mới nhất và các văn bản hướng dẫn

Quy định về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò, đóng cửa mỏ khoáng sản ... Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến phân tích mẫu địa chất, khoáng sản ... tiểu học, THCS, THPT từ 01/7/2023; Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội 2023-2024; Phần mềm ...

Thăm dò khoáng sản là gì? 05 điều cần biết về thăm dò …

Theo khoản 1 Điều 39 Luật Khoáng sản 2010quy định về đề án thăm dò khoáng sản như sau: - Hệ phương pháp thăm dò phù hợp để xác định được trữ lượng, chất lượng khoáng sản, điều kiện khai thác, khả năng chế biến, sử dụng các loại khoáng sản có trong diện tích thăm dò; - Khối … See more

Trách nhiệm nộp báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản được …

Nguyên tắc của hoạt động khoáng sản theo quy định mới nhất? Căn cứ theo Điều 4 Luật Khoáng sản 2010, khoản 2 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về nguyên tắc hoạt động khoáng sản cụ thể như sau: (1) Hoạt động khoáng sản phải phù hợp với ...

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng …

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đối với một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chiến lược, quan trọng trong giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể, với khoáng sản bô-xít, việc thăm dò, khai thác phải gắn với chế biến sâu (tối …

Tổ chức thăm dò khoáng sản có phải báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản

Như vậy, nếu quá 90 ngày trở lên kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản mà tổ chức không nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và không có lý do chính đáng thì tổ chức thăm dò khoáng sản sẽ bị xử phạt theo ...

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản là mẫu …

Đơn đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản; đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản và đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được lập theo các mẫu từ Mẫu số 03 đến Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành kèm ...

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI DẠNG NORM/TENORM …

cho các doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên ... khoáng sản có chứa các nguyên tố phóng xạ. Từ khóa: NORM/TENORM, đất hiếm, quặng urani, ilmenite, zircon. ... các sản phẩm liên quan đến quặng phốt phát [7 – 11]. Gần đây Việt Nam mới bắt ...

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH 2018 Luật Khoáng sản

Luật khoáng sản 2010, Luật khoáng sản, 35/2018/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, 20/VBHN-VPQH, Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH. 21.784. Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Đất để thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc nhóm đất nào?

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản.2. Đất để thăm dò, khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê ...

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy hoạch khoáng sản, khu vực khoáng sản. Năm 2020: đến thời điểm 30/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 02 Giấy phép thăm dò, 18 Giấy phép khai thác, ngoài ra, đã phê duyệt 03 Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và ban hành 07 Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản. Thực ...

Tăng cường công tác quản lý về cấp phép thăm dò, khai thác, …

Hiện nay, các loại khoáng sản được thăm dò, khai thác trên địa bàn tỉnh chủ yếu làm vật liệu xây dựng; trong đó, nhóm khoáng sản làm xi măng (đá vôi, đá sét) đã được đầu tư khai thác, chế biến, với quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động thuộc 4 nhà máy xi ...

Khoáng sản là gì? Ai được cấp phép để khai thác khoáng sản?

1. Khoáng sản là gì? Gồm những loại nào? 1.1. Khoáng sản là gì? Mặc dù được nghe nhiều đến cụm từ khoáng sản nhưng không phải ai cũng hiểu khái niệm khoáng sản là gì dưới góc độ khái quát nhất. Hiện nay, các vấn đề pháp lý liên quan đến khoáng sản đang được điều chỉnh theo Luật Khoảng sản và các ...

Tổ chức, cá nhân đấu giá quyền khai thác khoáng …

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin …

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về đấu …

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây: a) Được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; b) Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá …

Chỉ thị 38/CT-TTg 2020 công tác quản lý nhà nước đối với thăm dò …

Bộ Công Thương: a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ thời kỳ 2021 - …

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được quy định …

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản: a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật khoáng sản; nếu không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải có hợp đồng với tổ ...